Levo spodaj, Lepo je biti gozdar, Kožljak

Za nau lita (novo leto*) uečkrat (večkrat*) slišm (slišim*) srejčnga pa zdrajga (srečnga pa zdravga*), pa glej de (da*) boš uastau (ostal*) še naprej tak ko si…

S strani naših šefau (šefov*) sm bi uapazarjen (opozorjen*), de na smim ueč (več*) pisat pa (po*)  cerklajnsku. Ne sicer zarad tega, ka (ker*) se na bi dalu (ne bi dalo*) pisat cerklajnščine tak kot se na da (ne da*) pisat idrščine npr. ( kaku (kako*) boš napisau (napisal*) “a gre (ali gre*)” u idrščin?? …”a griiii”? (: ).

U glaunem jest (jaz*) se na (ne*) dam. Jest sm (sem*) cerklan! in na AO Cjerkna (Cerkno*) bom pač pisau (pisal*) CERKLAJNSKU (CERKLJANSKO*).zatu (zato*) sm se uadlaču (odločil*) nardit tak (tako*) kot sa (so*) nardil uakna (windows*) za telebane. Če še tu (to*) na (ne*) bo urjedu (uredu*), nej (naj*) pa kdu (kdo*) druj (drug*) piše še za mene…  kanc kanceu (konec koncev*) sm dabiu (dobil*) tud niki (nekaj*) pohual (pohval*). Bo triba uštimat (napravit*) gugl (google*) preuajalnik (prevajalnik*) tud na cerklajnščina (cerkljanščino*) 🙂

No u glaunem naprej h (k*) risnim zadiuam (resnim zadevam*)…

Za danc (danes*) sua (sva*) bla (bila*) z Likar Andrejem zmejnena de greua (greva*) pikat Dušanau slap nad Drježnca (Drežnico*). Use (vse*) je lpu (lepo*) kazalu (kazalo*) dukr (dokler*) nisua (nisva*) pršla (prišla*) da (do*) slapu, kuodr (kjer*) sua (sva*) ugotouila (ugotovila*) de (da*) ga je sunce (sonce*) že zjebalu (uničilo*) (jebem ti sunce prou dobesednu). Ja neč (nič*), ki (kaj*) sua (sva*) tla (hotela*), al u (v*) dalina (dolino*) pa niki (nekaj*) spit al pa pagljedat (pogledat*) čje (tja*) uakul (okrog*), če je še kuot (kje*) ki (kaj*) zmrznenga pa de (da*) ga ni pajahalu (pojahalo*) sunce (sonce*). Sua (sva*) hadila (hodila*) ane (ene*) pou ure gar (gor*) pa (po*) an (eni*) grij (grivi*), pa dal (dol*) pa (po*) grij (grivi*), dukr (dokler*) nisua (nisva*) pršla da (do*) ane (ene*) lipe (lepe*) grape pad (pod*) “Kožljakom”, ka imaš u ne tri slapoue (v kateri so trije slapovi*).Prui (prvi*) je “Levo spodaj”, drugi je “Lepo je biti gozdar” n (in*) ta trejt je “Kožljak”.

Sicer mi še zdej ni jasnu (jasno*) kjer (kateri*) je bi (bil*) “Levo spodaj”, ka (ker*) šele u (v*) “Rad bi bli gozdar” se mi je zazdilu zanimiu (zazdelo zanimivo*) in prejšnga slapu sploh nism registrjerau (registriral*) in se niti na (ne*) spounem (spomnem*) kaku (kako*) je zgljedau (izgledal*). Točnu (točno*) sm si pa zapounu (zapomnil*) kaku (kako*) zgljeda (izgleda*) “Lepo je biti gozdar”. Baluan (balvan*) u (v*) uelikust auta (velikosti avtomobila*), zaklinen med skale je slika ka (ki*) mi je uastala (ostala*) u spominu pr temu slapu. Ris (res*) zanimiu pogled pa grazna (grozna*) misu (misel*) na tu (to*) de bi se tist baluan (balvan*) stajnkau (skotalil*) dal na tebe. Ka (ko*) sua zlizla (zlezla*) mimu (mim*) tistga baluana (balvana*), naj (naju*) je čakau (čakal*) na urhu (vrhu*) že naslejdn (naslednji*) slap “Kožljak”. 40 metrsk šus naklona uakul (okrog*) 65-80° pr kjermu (katerem*) te pad urham (pod vrhom*) čaka še ane (ene*) 5-6m čiste uertikale (vertikale*). Juuuhuuuuuuuhuuuu kjera ueselica (kaka žurka*), prou (prav*) dan se mi je palipšau (polepšal*), ka (ko*) sm ga zagljedau (zagledal*). Ljed (led*) je bi sicer na momente ma (malo*) trd, sam se je dalu (dal*) pikat lih tak (ravno tako*). Ka (ko*) sua (sva*) zlizla (zlezla*) “Kožljak”, sua (sva*) lih mal uiši (višje*) na liui (levi*) stran najdla puotka (potko*) ka (ki*) pejle u dalina (dolino*). Mal sua pamalcala (pomalicala*) in se razgleduala (razgledovala*) kjeri slapoui sa še tam uakul (okrog*). Najn (najin*) pogled je kar naprej utikau (utekal*) na “Črnjada”, sam pamaje (pomoje*) se litas (letos*) na (ne*) bo uresničla, ka (ker*) mi majnka še par kilometrau pikajne (kilometrov pikanja*), drgač je bla uidet (videt*) pa uredu narjena. uab (ob*) usem tem fantazirajnu sua se uadprajla (odpravila*) u dalina (v dolino*) prot autu (avtu*), z autam (avtom*) pa prot Cjerknu (Cerknu*).

Ni mi žou (žal*) de je “Dušanov slap” pajahalu sunce (pojahalo sonce*), ka (ker*) se mi zdi de je blu (bilo*) tu (to*) še bulš (boljše*). Ris (res*) je biu lpu (lepo*) iskoriščen (izkoriščen*) dan mpa huala (in hvala*) Likarju za ta nar (naj*) ta bulš (boljšo*) izbjera (izbiro*) kam jet plizat… Hualaaaaaa Andrej

Upam de je zdej uouk sit pa kaza cila

Pa de bi bla ripa bel debjela (da bi bila le repa bolj debela*).

* – POPRAVEK/PREVOD

ps   http://www.pef.uni-lj.si/markor/zbirkacb.htm  🙂

Dodaj odgovor